Blog thông tin phim

Kamen Rider Heisei Generations Forever

Tổng hợp toàn bộ Kamen Rider – Masked Rider Collection

TỔNG HỢP TOÀN BỘ KAMEN RIDER TỪ XƯA TỚI NAY Các Series phim tổng hợp sẽ có các phiên bản RAW, ENGSUB, bộ nào có VIETSUB. Hata Phim sẽ cố gắng update phiên bản tốt nhất có thể cũng như chuẩn phim HD. Bạn hãy ủng hộ Hata Phim cũng như Lyta Phim bằng hành […]

Xem tin

Tổng hợp Siêu nhân Nhật – Super Sentai

TỔNG HỢP CÁC BỘ PHIM SIÊU NHÂN NHẬT – SUPER SENTAI TỪ XƯA TỚI NAY Các Series vẫn đang được tiến hành cập từ những bộ đầu tiên đến hiện tại. Những bộ cũ sẽ có RAW, ENGSUB, bộ nào có VIETSUB mình sẽ up VIETSUB. Hãy tận hưởng nào … NĂM TÊN PHIM SỐ […]

Xem tin