Cho Kamen Rider Den-O & Decade NEO Generations: The Onigashima Warship

Phim Cho Kamen Rider Den-O & Decade NEO Generations: The Onigashima Warship

Cho Kamen Rider Den-O & Decade NEO Generations: The Onigashima Warship là một bộ phim đa phương tiện đầu tiên là một phần của loạt Cho Den-O, với một nhượng quyền đa phương tiện mới có các nhân vật của Den-O và nhiều nhân vật mới.

Cho Kamen Rider Den-O & Decade NEO Generations The Onigashima Warship

Cho Kamen Rider Den-O & Decade NEO Generations The Onigashima Warship

Cho Kamen Rider Den-O & Decade NEO Generations The Onigashima Warship diễn ra sau sự kiện Kamen Rider Decade tập 15, với ấn tượng rằng họ đã cứu Thế giới Den-O, Tsukasa Kadoya và công ty bắt đầu hành trình đến Thế giới Kabuto khi họ bị chặn lại bởi Sieg, người đưa cho họ một bản thảo chi tiết Cuộc chinh phục Oni huyền thoại với hình ảnh của Momotaros trên đó.

Khi điều này xảy ra, các Tarō biến mất một cách bí ẩn khỏi DenLiner khi họ chuẩn bị giúp đỡ Kotaro Nogami với mối đe dọa thực sự đối với thế giới của họ.

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?