Denshi Sentai Denziman – The Movie

Phim Denshi Sentai Denziman – The Movie

Denshi Sentai Denziman: The Movie được phát hành tại liên hoan phim Toei Manga Matsuri vào ngày 12 tháng 7 năm 1980.

Denshi Sentai Denziman - Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman

Denshi Sentai Denziman: The Movie bắt đầu khi một người mẹ có nguồn gốc bất ngờ bị Vader Clan bắt làm con tin, Denziman phải đến giải cứu cô.

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?