KR Ex-Aid [Tricks] – Kamen Rider Snipe: Episode ZERO

Phim KR Ex-Aid [Tricks] – Kamen Rider Snipe: Episode ZERO

Kamen Rider Ex-Aid [Tricks] – Kamen Rider Snipe: Episode ZERO là một miniseries Blu-Ray đặc biệt của Kamen Rider Ex-Aid. Tập đầu tiên được phát hành như một phần của Bộ sưu tập Blu-ray Kamen Rider Ex-Aid 1 vào ngày 12 tháng 4 năm 2017.

Kamen Rider Ex-Aid [Tricks] – Kamen Rider Snipe: Episode ZERO

Kamen Rider Ex-Aid [Tricks] – Kamen Rider Snipe: Episode ZERO

Taiga Hanaya, một người đàn ông được chọn trở thành Kamen Rider trước bất kỳ ai khác. Tại sao anh ta trở thành Kamen Rider Snipe? Tại sao anh ta mất giấy phép bác sĩ? Lý do là gì?

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?