Siêu nhân Gao Mỹ- Power Rangers Wild Force

Phim Siêu nhân Gao Mỹ- Power Rangers Wild Force

Power Rangers Wild Force

Siêu nhân Gao Mỹ- Power Rangers Wild Force

Siêu nhân Gao Mỹ- Power Rangers Wild Force nội dung nói về sự hồi sinh của bọn quỷ sau hàng ngàn năm ngủ yên. Bọn chúng muốn tiêu diệt loài người để xây dựng đế chế quỷ vương của bọn chúng. Cái ác đã xuất hiện thì cái thiện cũng không thể ngủ yên, 5 chiến minh được các siêu thú chọn lựa đã gánh vác trách nhiệm đương đầu với bọn quỷ và bảo vệ loài người.

Power Rangers Wild Force

Các chiến binh được chọn – Siêu nhân Gao Mỹ- Power Rangers Wild Force

Các chiến binh được chọn phải bỏ cuộc sống hiện tại để chiến đấu chống lại cái ác. Bên dưới là các Siêu nhân Gao Mỹ- Power Rangers Wild Force

Power Rangers Wild Force

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?