Siêu nhân kỵ mã – Power Rangers Mystic Force

Phim Siêu nhân kỵ mã – Power Rangers Mystic Force

Power Rangers Mystic Force

Siêu nhân kỵ mạ – Power Rangers Mystic Force

Siêu nhân kỵ mã – Power Rangers Mystic Force nói về một thế giới đầy ma thuật tồn tại song song với thế giới loài người từ 2 thập kỷ trước. Dù ở thế giới nào thì lúc nào cũng tồn tại 2 thể lực đó là thiện và ác.

Power Rangers Mystic Force

Chiến binh Siêu nhân kỵ mã Power Rangers Mystic Force

Thế lực bóng tối lúc nào cũng rất đông và hung hãn. Đứng đầu thế lực này là tên Morticon, với sực mạnh và tàn bạo nhất. Để chống lại cái ác, Các Siêu nhân kỵ mã Power Rangers Mystic Force đại diện cho cái thiện, cho ánh sáng chống lại bọn chúng đem lại hòa bình và bình an cho trái đất và thể giới phép thuật

Power Rangers Mystic Force

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?