Siêu nhân Power Rangers S.P.D

Lưu ý: TẬP 1 VÀ TẬP 2 GỌP CHUNG VỚI TẬP 1. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM

Phim Siêu nhân Power Rangers S.P.D

Power Rangers S.P.D

Siêu nhân Power Rangers S.P.D

Siêu nhân Power Rangers S.P.D nội dung nói về khi trong vụ trũ trái đất và các hành tinh khác gộp lại với nhau. Khi loài người chung sống với các loài sinh vật khác trong đó có cả Alien. Những điều rắc rối liên tục xảy ra khi những tay mafia chuyên buôn bán vũ khí … đứng đầu là Emperor Gruumm.

Power Rangers S.P.D

Siêu nhân Power Rangers S.P.D – 2005

Để chống lại bọn mafia hội đồng con người và Alien đã thành lập ra đội chống tội phạm không gian các Siêu nhân Power Rangers S.P.DVới sức mạnh, thông minh, dũng cảm mà họ đã chiến đầu không ngừng nghỉ để đem lại nên hòa bình yên ổn cho người dân sống tại đây.

Power Rangers S.P.D

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?