Siêu nhân Power Rangers Turbo

Lưu ý: Tập 18 và 19 được gộp chung ở tập 18 nhé các bạn. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM

Phim Siêu nhân Power Rangers Turbo

Power Rangers Zeo-1

Siêu nhân Power Rangers Turbo là phần tiếp theo seri phim siêu nhân Power Rangers Zeo. Sau thất bại của Maligore, Tommy Oliver, Kat Hillard, Adam Park và Tanya Sloan tốt nghiệp trung học và chuẩn bị để tiếp tục cuộc sống như bình thường. Divatox tìm mọi thủ đoạn xấu xa để chiếm lấy trái đất

1996 - Power Rangers Turbo

1996 – Power Rangers Turbo

Siêu nhân Power Rangers Turbo  có một chút thay đổi với các thành viên

1996 - Power Rangers Turbo

Các Power Rangers Turbo

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?