Siêu nhân rừng xanh – Power Rangers Jungle Fury

Lưu ý: TẬP 1 VÀ TẬP 2 ĐƯỢC GỘP CHUNG THÀNH TẬP 1. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM

Phim Siêu nhân rừng xanh – Power Rangers Jungle Fury

Siêu nhân rừng xanh - Power Rangers Jungle Fury

Siêu nhân rừng xanh – Power Rangers Jungle Fury

Siêu nhân rừng xanh – Power Rangers Jungle Fury nội dung phim nói về những bạn trẻ đam mê kungfu vào một ngày định mệnh họ đã được chọn làm Siêu nhân rừng xanh – Power Rangers Jungle Fury.

Siêu nhân rừng xanh - Power Rangers Jungle Fury

Siêu nhân rừng xanh – Power Rangers Jungle Fury thành lập

Nhiệm vụ của họ là chống lại tên Dai Shi ác độc để đem lại hòa bình cho trái đất. Họ được các linh thú chọn lựa và được huấn luyện bởi các bậc thầy về kungfu

Siêu nhân rừng xanh - Power Rangers Jungle Fury

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?