Siêu nhân Tốc độ – Power Rangers Operation Overdrive

Phim Siêu nhân Tốc độ – Power Rangers Operation Overdrive

Power Rangers Operation Overdrive

Siêu nhân Tốc độ –  Power Rangers Operation Overdrive

Siêu nhân Tốc độ –  Power Rangers Operation Overdrive nội dung nói vềcác viên đá chứa đựng những sức mạnh thần kỳ mà bọn quỷ dữ nào cũng muốn sở hữu chúng để gia tăng sức mạnh. Để ngăn chẵng âm mưu của chúng các Ranger đã được thành lập và luôn bảo quản các viên đá tránh xa những tên quỷ dữ ấy.

Power Rangers Operation Overdrive

Siêu nhân Tốc độ –  Power Rangers Operation Overdrive thành lập

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?