The Movie: Kyuukyuu Sentai GoGoFive: Sudden Shock! A New Warrior

Phim The Movie: Kyuukyuu Sentai GoGoFive: Sudden Shock! A New Warrior

The Movie: Kyuukyuu Sentai GoGoFive: Sudden Shock! A New Warrior được công chiếu tại Nhật Bản vào năm 1999. Bộ phim này còn có một tên khác là GoGoFive vs. Zeek. Bộ phim nằm giữa tập 18 và 19 trong seri phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V.

Các bạn có thể xem seri phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive <== TẠI ĐÂY

The Movie: Kyuukyuu Sentai GoGoFive: Sudden Shock! A New Warrior

The Movie: Kyuukyuu Sentai GoGoFive: Sudden Shock! A New Warrior

 

 

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?